German
English
Espana
Estonia
France
Latvia
Poland
Russia
Ukraine
 
Klientų konsultavimas telefonu: 8–17 val. +49 9371 940 0
Klientų konsultavimas telefonu: 8–17 val. +49 9371 940 0   
JOSERA pašarai galvijams / Privatumo politika

Privatumo politika

1. Duomenų apsaugos apžvalga

Bendroji informacija

Toliau pateikta paprasta apžvalga, nurodanti, kas atsitinka jūsų asmeninei informacijai, kai apsilankote mūsų interneto svetainėje. Asmeninė informacija – tai duomenys, pagal kuriuos gali būti nustatyta jūsų asmens tapatybė. Išsami informacija apie duomenų apsaugą pateikta mūsų privatumo politikoje toliau.

Duomenų rinkimas mūsų interneto svetainėje

Kas atsakingas už duomenų rinkimą šioje interneto svetainėje?

Šioje svetainėje surinktus duomenis tvarko interneto svetainės valdytojas. Valdytojo kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainės privalomame teisiniame pranešime.

Kaip mes renkame jūsų duomenis?

Kai kurie duomenys išsaugomi, kai jūs juos pateikiate mums. Pavyzdžiui, tai gali būti duomenys, kuriuos įvedate į kontaktinę formą.

Kitus duomenis automatiškai surenka mūsų IT sistemos, kai apsilankote interneto svetainėje. Šie duomenys yra pirmiausia techniniai duomenys, pavyzdžiui, naršyklė ir operacinė sistema, kurią naudojate, arba prieigos prie puslapio duomenys. Šie duomenys automatiškai surenkami, kai tik apsilankote mūsų interneto svetainėje.

Kokiu tikslu mes naudojame jūsų duomenis?

Dalis duomenų surenkama siekiant užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą. Kiti duomenys gali būti naudojami analizuojant, kaip lankytojai naudojasi interneto svetaine.

Kokias teises turite savo duomenų atžvilgiu?

Jūs visada turite teisę pareikalauti ir nemokamai gauti informacijos apie jūsų saugomus duomenis, jų kilmę, gavėjus ir tikslą, kuriuo šie duomenys renkami. Jūs taip pat turite teisę pareikalauti juos ištaisyti, užblokuoti arba pašalinti. Jei kiltų daugiau klausimų dėl privatumo ir duomenų apsaugos, galite bet kada susisiekti su mumis, naudodamiesi teisiniame pranešime nurodytu adresu. Žinoma, jūs taip pat galite pateikti skundą kompetentingoms reguliavimo institucijoms.

Analitika ir trečiųjų šalių priemonės bei įrankiai

Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, gali būti atliekama statistinė analizė apie jūsų naršymo elgseną. Tai daugiausia daroma naudojant slapukus ir analizę. Jūsų naršymo elgsenos analizė paprastai yra anoniminė, t. y. iš šių duomenų mes negalėsime jūsų identifikuoti. Galite nesutikti su šios analizės rezultatais arba neleisti jos atlikti nenaudodami tam tikrų priemonių bei įrankių. Išsami informacija pateikiama šioje privatumo politikoje.

Galite nesutikti su šios analizės rezultatais. Toliau jus informuosime apie tai, kaip pasinaudoti savo galimybėmis šiuo aspektu.

2. Bendra informacija ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šios interneto svetainės valdytojai labai rimtai saugo jūsų asmens duomenis. Mes laikome jūsų asmens duomenis konfidencialiais ir elgiamės su jais vadovaudamiesi įstatymų nustatytomis duomenų apsaugos taisyklėmis ir šia privatumo politika.

Jeigu lankysitės šioje interneto svetainėje, bus renkami įvairūs jūsų asmens duomenys. Asmeninė informacija – tai duomenys, pagal kuriuos gali būti nustatyta jūsų asmens tapatybė. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kokią informaciją mes renkame ir kokiu tikslu ją naudojame. Joje taip pat paaiškinama kaip ir kokiu tikslu tai daroma.

Atkreipiame dėmesį, kad internetu (pvz., el. paštu) perduodamų duomenų saugumas gali būti pažeidžiamas. Neįmanoma visiškai apsaugoti jūsų duomenų nuo trečiųjų šalių prieigos.

Pranešimas apie trečiąją šalį, atsakingą už šią interneto svetainę

Šalis, atsakinga už duomenų tvarkymą šioje interneto svetainėje, yra:

Josera Beteilligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Deutschland (Vokietija)

Telefonas: +49 (0) 9371 940-0
El. paštas: josera@josera.de

Atsakingoji šalis yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris pats arba bendrai su kitais sprendžia, kokiems tikslams ir kokiomis priemonėmis yra renkami bei tvarkomi asmens duomenys (vardai, pavardės, el. pašto adresai ir kt.)

Jūsų sutikimo tvarkyti jūsų duomenis atšaukimas

Daug duomenų tvarkymo operacijų galima atlikti tik esant aiškiam jūsų sutikimui. Savo sutikimą galite atšaukti bet kada ir ateityje. Pakanka išsiųsti neoficialų el. laišką, kuriame pateikiamas šis prašymas. Duomenys, apdoroti prieš gaunant jūsų prašymą, vis tiek gali būti teisiškai tvarkomi.

Teisė prieštarauti duomenų rinkimui ypatingais atvejais, taip pat tiesioginei reklamai (GDPR 21 straipsnis)

Jei duomenys tvarkomi remiantis GDPR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktais, tada jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti jūsų asmeninės informacijos tvarkymui dėl jūsų konkrečios situacijos priežasčių; tai taip pat taikoma bet kokiam profiliui, kuris grindžiamas šiomis nuostatomis. Jūs galite rasti konkretų teisinį pagrindą, kuriame bet kuris tvarkymas yra grindžiamas šiame privatumo patvirtinime. Jei pateikiate prieštaravimą, mes netvarkysime asmeninės informacijos, taikomos šiam prieštaravimui, nebent mes galėsime įrodyti, kad yra įtikinamų ir teisėtų priežasčių šios informacijos tvarkymui, kurios nusveria jūsų interesus, teises ir laisves arba ši informacija turi būti tvarkoma, kad būtų galima tvirtinti, panaudoti ar apginti teisinius ieškinius (prieštaravimas pagal GDPR 21 straipsnio 1 dalį).

Jei jūsų asmeninė informacija yra tvarkoma siekiant vykdyti tiesioginę reklamą, tuomet jūs turite teisę prieštarauti bet kokios jūsų asmeninės informacijos tvarkymui tokio pobūdžio reklamos tikslais bet kuriuo metu; tai taip pat taikoma profiliuojant su sąlyga, kad jis susijęs su tiesiogine reklama. Jei tam prieštarausite, jūsų asmeninė informacija nebebus naudojama tiesioginei reklamai vykdyti (prieštaravimas pagal GDPR 21 straipsnio 2 dalį).

Teisė pateikti skundus reguliavimo institucijoms

Jeigu buvo pažeisti duomenų apsaugos teisės aktai, nukentėjęs asmuo gali pateikti skundą kompetentingoms reguliavimo institucijoms. Kompetentinga reguliavimo institucija, atsakinga už klausimus, susijusius su duomenų apsaugos teisės aktais, yra Vokietijos valstybės, kurioje yra mūsų bendrovės buveinė, duomenų apsaugos pareigūnas. Duomenų apsaugos pareigūnų sąrašą ir jų kontaktinius duomenis galima rasti paspaudus šią nuorodą: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti duomenis, kuriuos tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu arba vykdydami sutartį, automatiškai pristatant juos jums ar trečiajai šaliai įprastiniu, mašininiu būdu nuskaitomu formatu. Jums paprašius duomenis tiesiogiai perduoti kitai atsakingai šaliai, tai bus atliekama tik tiek, kiek tai techniškai įmanoma.

SSL arba TLS šifravimas

Saugumo sumetimais ir konfidencialaus turinio perdavimo apsaugai, pavyzdžiui, užklausų, kurias mums siunčiate kaip svetainės valdytojui, šioje interneto svetainėje naudojamas SSL arba TLS šifravimas. Savo naršyklės adreso eilutėje galite atpažinti užšifruotą ryšio protokolą, kai jis pasikeičia iš „http: //“ į „https: //“, o naršyklės adreso juostoje rodoma užrakto piktograma.

Jeigu įjungtas SSL arba TLS šifravimas, duomenų, kuriuos jūs perduodate mums, tretieji asmenys negali perskaityti.

Informavimas, blokavimas, šalinimas

Kaip leidžiama pagal įstatymus, jūs turite teisę bet kada nemokamai gauti informaciją apie visus jūsų saugomus asmens duomenis, taip pat apie jų kilmę, gavėją ir tikslą, kuriuo jie tvarkomi. Jūs taip pat turite teisę pareikalauti, kad šie duomenys būtų ištaisyti, užblokuoti arba pašalinti. Jei kiltų daugiau klausimų asmens duomenų tema, galite bet kada susisiekti su mumis, naudodamiesi teisiniame pranešime nurodytu adresu.

Pasipriešinimas reklaminiams el. laiškams

Šiuo mes aiškiai draudžiame naudoti kontaktinius duomenis, paskelbtus atsižvelgiant į svetainės teisinio pranešimo reikalavimus dėl reklaminės ir informacinės medžiagos, kurios nėra aiškiai paprašyta, siuntimo. Interneto svetainės valdytojas pasilieka teisę imtis konkrečių teisinių veiksmų, jei gaunama nepageidaujama reklaminė medžiaga, tokia kaip elektroninis šlamštas.

3. Duomenų apsaugos pareigūnas

Įstatymų numatytas duomenų apsaugos pareigūnas

Mes esame paskyrę savo bendrovės duomenų apsaugos pareigūną.

Dr. Martin Wörner
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Telefonas: 09371 940 0
El. paštas: service@foodforplanet.de

 

4. Duomenų rinkimas mūsų interneto svetainėje

Slapukai

Kai kuriuose mūsų tinklalapiuose naudojami slapukai. Slapukai nekenkia jūsų kompiuteriui ir neturi jokių virusų. Slapukai padeda pasiekti, kad mūsų interneto svetainė būtų patogesnė, veiksmingesnė ir saugesnė. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kurie yra saugomi jūsų kompiuteryje ir išsaugomi naršyklėje.

Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji „seanso slapukai“. Jie automatiškai pašalinami po jūsų apsilankymo. Kiti slapukai lieka jūsų įrenginio atmintyje, kol juos pašalinsite. Šie slapukai suteikia galimybę atpažinti naršyklę, kai kitą kartą apsilankote svetainėje.

Galite sukonfigūruoti savo naršyklę pranešti jums apie slapukų naudojimą, kad galėtumėte kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti priimti ar atmesti slapuką. Arba jūsų naršyklė gali būti sukonfigūruota automatiškai priimti slapukus tam tikromis sąlygomis, arba juos visada atmesti, arba automatiškai pašalinti uždarant naršyklę. Išjungus slapukus, gali būti apribojamas šios interneto svetainės veikimas.

Slapukai, kurie yra būtini suteikti elektroninius ryšius arba tam tikras funkcijas, kurias norite naudoti (tokias kaip pirkinių krepšelis), saugomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Interneto svetainės valdytojas turi teisėtą interesą saugoti slapukus, kad užtikrintų optimizuotą paslaugos teikimą, be techninių klaidų. Jeigu saugomi ir kiti slapukai (kaip antai tie, kurie naudojami jūsų naršymo elgsenos analizei), jie bus aptariami atskirai šioje privatumo politikoje.

Serverio žurnalo failai

Interneto svetainės teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją, kurią jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums „serverio žurnalo failuose“. Būtent:

  • Naršyklės tipas ir naršyklės versija
  • Naudojama operacinė sistema
  • Mediatoriaus URL
  • Pagrindinio prieigą gauti siekiančio kompiuterio vardas
  • Serverio užklausos laikas
  • IP adresas

Šie duomenys nebus sujungiami su kitų šaltinių duomenimis.

Duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, kuriuo leidžiama tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti sutartį arba sutartyje preliminariai numatytas priemones.

Kontaktinė forma

Jei atsiųsite mums klausimus per kontaktinę formą, mes surinksime į formą įvestus duomenis, įskaitant jūsų pateiktą kontaktinę informaciją, kad galėtume atsakyti į jūsų klausimą bei į visus tolesnius klausimus. Mes nesidalijame šia informacija be jūsų leidimo.

Todėl visus duomenis, kuriuos įvesite kontaktinėje formoje, mes tvarkysime tik turėdami jūsų sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Savo sutikimą galite atšaukti bet kada. Pakanka išsiųsti neoficialų el. laišką, kuriame pateikiamas šis prašymas. Duomenys, apdoroti prieš gaunant jūsų prašymą, vis tiek gali būti teisiškai tvarkomi.

Mes išsaugosime duomenis, kuriuos pateikiate kontaktinėje formoje, kol nepareikalausite jų pašalinti, neatšauksite savo sutikimo dėl jų saugojimo, arba kol nebebus tikslo juos saugoti (pvz., įvykdžius jūsų užklausą). Ši nuostata nepakeičia jokių privalomų įstatymų numatytų nuostatų, ypač nuostatų dėl privalomų duomenų saugojimo laikotarpių.

Duomenų tvarkymas (klientų ir sutarčių duomenys)

Mes renkame, tvarkome ir naudojame tik asmens duomenis ir tik tiek, kiek yra būtina nustatyti ar keisti teisinius santykius su mumis (pagrindiniai duomenys). Tai daroma remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, kuriuo leidžiama tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti sutartį arba sutartyje preliminariai numatytas priemones. Mes renkame, tvarkome ir naudojame jūsų asmens duomenis, pateiktus gaunant prieigą į mūsų interneto svetainę (naudojimui skirti duomenys) tik tiek, kiek reikia, kad jums būtų suteikta teisė naudotis mūsų paslaugomis arba atsiskaityti už jas.

Surinkti klientų duomenys pašalinami atlikus užsakymą arba nutraukus verslo santykius. Teisėti saugojimo laikotarpiai lieka nepakitę.

Mes perduosime asmeninę informaciją tik ,,ERBACHER” maisto produktų grupėms įmonėse * arba trečiosioms šalims tik tuo atveju, jei tai yra būtina vykdant sutartį, įmonėms, kurioms buvo patikėtas prekių pristatymas arba kredito įstaigai, kuri buvo paskirta mokėjimų tvarkymui.

* ,,Josera GmbH & Co. KG“, ,,Josera Petfood GmbH & Co. KG“, ,,Foodforplanet GmbH & Co. KG“, ,,Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG”, ,,Josera Erbacher GmbH & Co KG”, ,,Greensale GmbH & Co”.

5. Socialinė žiniasklaida

„Facebook“ papildiniai (mygtukai „Like“ ir „Share“)

Mūsų interneto svetainėje yra socialiniam tinklui „Facebook“ („Facebook Inc.“, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (JAV) skirti papildiniai. „Facebook“ papildinius mūsų svetainėje galima atpažinti pagal „Facebook“ logotipą arba mygtuką „Like“. „Facebook“ papildinių apžvalgą žr. https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kai apsilankote mūsų svetainėje, tiesioginis ryšys tarp jūsų naršyklės ir „Facebook“ serverio sukuriamas naudojant papildinį. Tai suteikia teisę „Facebook“ gauti informaciją, kad buvote apsilankę mūsų svetainėje iš savo IP adreso. Paspaudę „Facebook“ mygtuką „Like“, kai esate prisijungę prie savo „Facebook“ paskyros, galite susieti mūsų svetainės turinį su savo „Facebook“ profiliu. Taip „Facebook“ gali susieti apsilankymus mūsų svetainėje su jūsų naudotojo paskyra. Atkreipiame dėmesį, kad, kaip šios svetainės valdytojas, mes nežinome „Facebook“ perduodamų duomenų turinio arba apie tai, kaip „Facebook“ naudoja šiuos duomenis. Daugiau informacijos žr. „Facebook“ privatumo politikoje, adresu: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeigu nenorite, kad „Facebook“ susieti jūsų apsilankymą mūsų svetainėje su „Facebook“ paskyra, atsijunkite nuo savo „Facebook“ paskyros.

6. Analitika ir reklama

„Google Analytics“

Šioje interneto svetainėje naudojama „Google Analytics“ – tinklo analitinė paslauga. „Google+“ valdo bendrovė „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (JAV).

„Google Analytics“ naudojami vadinamieji „slapukai“. Tai – tekstiniai failai, kurie yra saugomi jūsų kompiuteryje ir kurių pagalba galima analizuoti kaip naudojatės interneto svetaine. Slapuko sukurta informacija apie tai, kaip naudojatės šia interneto svetaine paprastai siunčiama į „Google“ serverį JAV ir jame saugoma.

„Google Analytics“ slapukai saugomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Interneto svetainės valdytojas turi teisėtą interesą analizuoti naudotojo elgseną, kad optimizuotų savo interneto svetainę ir jos reklamą.

IP anonimizavimas

Šioje interneto svetainėje mes esame suaktyvinę IP anonimizavimo funkciją. „Google“ sutrumpins jūsų IP adresą Europos Sąjungoje ar kitose Europos ekonominės erdvės sutarties šalyse prieš jį perduodant į Jungtines Amerikos Valstijas. Tik išskirtiniais atvejais į „Google“ serverį siunčiamas visas IP adresas ir jame sutrumpinamas. „Google“ naudos šią informaciją šios interneto svetainės valdytojo vardu, kad būtų galima įvertinti, kaip jūs naudojatės svetaine, rengti ataskaitas interneto svetainės valdytojui apie svetainės veiklą ir teikti kitas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir interneto naudojimu. IP adresas, perduodamas jūsų naršyklės kaip „Google Analytics“ dalis, nebus sujungtas su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis.

Naršyklės papildinys

Pasirinkdami (pažymėdami) tinkamas nuostatas savo naršyklėje, galite neleisti išsaugoti šių slapukų. Tačiau mes norime atkreipti dėmesį į tai, jog taip pasielgus, nebus galima naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis. Taip pat galite neleisti, kad slapukų sugeneruoti duomenys apie jūsų naudojimąsi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), būtų perduodami į „Google“ ir „Google“ juos tvarkytų; tam reikia parsisiųsti ir įdiegti naršyklės papildinį, esantį šiuo adresu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Nesutikimas dėl duomenų rinkimo

Spustelėdami toliau pateiktą nuorodą, galite neleisti, kad jūsų duomenis rinktų „Google Analytics“ . Bus nustatytas atsisakymo slapukas, neleidžiantis rinkti jūsų duomenų per vėlesnius apsilankymus šioje svetainėje: Disable Google Analytics (Išjungti „Google Analytics“.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google Analytics“ tvarko naudotojo duomenis, žr. „Google“ privatumo politiką: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 

Užsakomosios duomenų tvarkymo paslaugos

Mes esame sudarę sutartį su „Google“ dėl duomenų tvarkymo užsakomųjų paslaugų ir naudodami „Google Analytics“, visapusiškai laikomės griežtų Vokietijos duomenų apsaugos institucijų reikalavimus.

Demografinių duomenų rinkimas, vykdomas „Google Analytics“

Šioje interneto svetainėje naudojamos „Google Analytics“ demografinės funkcijos. Jos pagalba galima rengti ataskaitas, kuriose yra duomenų apie svetainės lankytojų amžių, lytį ir interesus. Šie duomenys gaunami iš interesais pagrįstos „Google“ skelbiamos reklamos ir trečiųjų šalių lankytojų duomenų. Šie surinkti duomenys negali būti priskirti jokiam konkrečiam asmeniui. Galite bet kada išjungti šią funkciją, koreguodami skelbimų nuostatas „Google“ paskyroje arba uždrausti rinkti jūsų duomenis „Google Analytics“, kaip aprašyta skyriuje „Atsisakymas rinkti duomenis“.

„Google Analytics Remarketing“

Mūsų interneto svetainėse naudojamos „Google Analytics Remarketing“ (pakartotinės rinkodaros) funkcijos kartu su „Google AdWords“ ir „DoubleClick“ skirtingų įrenginių galimybėmis. Šią paslaugą teikia bendrovė „Google Inc.“, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (JAV).

Ši funkcija suteikia galimybę susieti tikslines auditorijas reklamos rinkodaros, sukurtos naudojant „Google Analytics Remarketing“, tikslais su Google AdWords“ ir „Google DoubleClick“ skirtingų įrenginių galimybėmis. Tokiu būdu, atsižvelgiant į jūsų asmeninius interesus, nustatytus pagal jūsų ankstesnį naudojimą ir naršymo elgseną viename įrenginyje (pvz., mobiliajame telefone), galima rodyti reklamą kituose įrenginiuose (pvz., planšetiniame kompiuteryje ar kompiuteryje).

Jums davus savo sutikimą, šiuo tikslu „Google“ susies jūsų žiniatinklio ir programėlių naršymo istoriją su jūsų „Google“ paskyra. Tokiu būdu bet koks įrenginys, kuris prisijungia prie „Google“ paskyros, gali naudoti tas pačias personalizuotas reklamines žinutes.

Siekiant palaikyti šią funkciją, „Google Analytics“ renka naudotojų, kurie laikinai yra susieti su mūsų „Google Analytics“ duomenimis, „Google“ autentifikuotus identifikavimo duomenis, kad tarp skirtingų įrenginių būtų galima nustatyti ir kurti reklamos auditorijas.

Išjungę personalizuotą reklamą savo „Google“ paskyroje, galite visam laikui atsisakyti tarp skirtingų įrenginių vykdomos pakartotinės rinkodaros / įrenginių pasirinkimo tiksliniais; naudokite šią nuorodą: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Duomenų, surinktų jūsų „Google“ paskyroje kaupimas grindžiamas tik jūsų sutikimu, kurį galite suteikti arba atšaukti iš „Google“ pagal BVPR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Atliekant duomenų rinkimo operacijas, nesujungtas su jūsų „Google“ paskyra (pavyzdžiui, dėl to, jog neturite „Google“ paskyros arba esate nesutikę dėl sujungimo), duomenys yra renkami remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Interneto svetainių valdytojas turi teisėtą interesą analizuoti anoniminio naudotojo elgseną reklamos tikslais.

Daugiau informacijos apie „Google“ privatumo politiką žr.: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

7. Naujienlaiškis

Naujienlaiškio duomenys

Jei norėtumėte gauti mūsų naujienlaiškį, mes reikalaujame pateikti galiojančio el. pašto adresą ir informaciją, pagal kurią galėtume patikrinti, ar iš tikrųjų esate nurodyto el. pašto adreso savininkas (-ė) ir sutinkate gauti šį naujienlaiškį. Papildomi duomenys nerenkami arba jie renkami tik savanorišku pagrindu. Mes naudojame šiuos duomenis tik tam, kad būtų galima išsiųsti prašomą informaciją, o ne perduoti ją trečiosioms šalims.

Todėl visus duomenis, kuriuos įvesite kontaktinėje formoje, mes tvarkysime tik turėdami jūsų sutikimą pagal BVPR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Savo sutikimą dėl duomenų ir el. pašto adreso saugojimo, taip pat jų naudojimo naujienlaiškiui siųsti galite bet kada atšaukti, pvz., per nuorodą naujienlaiškyje „atsisakyti prenumeratos“. Duomenys, apdoroti prieš gaunant jūsų prašymą, vis tiek gali būti teisiškai tvarkomi.

Duomenys, pateikti užsisakant naujienlaiškį, bus naudojami platinti naujienlaiškį, kol atšauksite prenumeratą; tada šie duomenys bus pašalinti. Duomenys, kuriuos esame išsaugoję kitiems tikslams (pvz., narių srities el. pašto adresai) lieka nepakitę.

„CleverReach“

Ši interneto svetainė naujienlaiškiams siųsti naudoja „CleverReach“. Tiekėjas yra bendrovė „CleverReach GmbH & Co. KG“, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. „CleverReach“ – tai paslauga, kuri sistemina ir analizuoja naujienlaiškių platinimą. Duomenys, kuriuos pateikiate (pvz., savo el. pašto adresą) norėdami prenumeruoti mūsų naujienlaiškį, bus saugomi „CleverReach“ serveriuose Vokietijoje.

Mūsų naujienlaišių siuntimas su „CleverReach“ suteikia mums galimybę analizuoti naujienlaiškių gavėjų elgseną. Be kitų dalykų, mes galime sužinoti, kiek gavėjų atsidaro el. paštą su naujienlaiškiu ir kaip dažnai paspaudžiamos įvairios jame esančios nuorodos. Naudodamiesi konversijų stebėjimo funkcija, mes taip pat galime analizuoti, ar iš anksto nustatytas veiksmas (kaip antai, produkto pirkimas mūsų interneto svetainėje) atliekamas spustelėjus naujienlaiškio nuorodą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip duomenys analizuojami pasitelkus funkciją „CleverReach“ duomenis, apsilankykite https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu. Savo sutikimą galite atšaukti bet kada atsisakydami naujienlaiškio prenumeratos. Duomenys, apdoroti prieš gaunant jūsų prašymą, vis tiek gali būti teisiškai tvarkomi.

Jei nenorite, kad „CleverReach“ analizuotų naujienlaiškio naudojimą, turėsite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Šuo tikslu mes pateikiame nuorodą kiekviename atsiųstame naujienlaiškyje. Taip pat galite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos tiesiai interneto svetainėje.

Duomenys, pateikti užsisakant naujienlaiškį, bus naudojami platinti naujienlaiškį, kol atšauksite prenumeratą; tada šie duomenys bus pašalinti iš mūsų bei iš „CleverReach“ serverių. Duomenys, kuriuos esame išsaugoję kitiems tikslams (pvz., narių srities el. pašto adresai) lieka nepakitę.

Daugiau informacijos žr. „CleverReach“ privatumo politikoje, adresu: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Duomenų tvarkymo užsakomųjų paslaugų sutarties sudarymas

Mes esame sudarę sutartį su „CleverReach“ dėl duomenų tvarkymo užsakomųjų paslaugų ir naudodami „CleverReach“, visapusiškai laikomės griežtų Vokietijos duomenų apsaugos institucijų reikalavimus.

8. Papildiniai ir įrankiai bei priemonės

„YouTube“

Mūsų interneto svetainėje naudojami „YouTube“ papildiniai, kuriuos administruoja „Google“. Puslapių valdytoja yra bendrovė „YouTube LLC“, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (JAV).

Apsilankius viename iš mūsų puslapių, kuriame yra „YouTube“ papildinys, sukuriamas ryšys su „YouTube“ serveriais. Čia į „YouTube“ serverį atkeliauja informacija apie tai, kokius puslapius aplankote.

Prisijungus prie „YouTube“ paskyros, „YouTube“ suteikia galimybę tiesiogiai susieti savo naršymo elgseną su asmeniniu profiliu. Galite neleisti to daryti atsijungdami nuo savo „YouTube” paskyros.

„YouTube“ naudojama tam, kad padėtų pasiekti, jog mūsų interneto svetainė būtų patraukli. Tai – pagrįstas interesas pagal BVPR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą rasite „YouTube“ duomenų apsaugos deklaracijoje adresu https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

„Google“ žiniatinklo šriftai

Siekiant pateikti vienodus šriftus, šiame puslapyje naudojami „Google“ teikiami žiniatinklio šriftai. Kai atverčiate puslapį, jūsų naršyklė įkelia reikiamus žiniatinklio šriftus į savo naršyklės talpyklą, kad būtų galima teisingai rodyti tekstus ir šriftus.

Kai atsiverčiate į mūsų interneto svetainės puslapį, kuriame yra socialinis papildinys, jūsų naršyklė nustato ir palaiko tiesioginį ryšį su „Google“ serveriais. Taip „Google“ gauna informaciją apie tai, jog į mūsų interneto svetainę buvo kreiptasi iš jūsų IP adreso. „Google“ žiniatinklio šriftai naudojami tam, kad mūsų interneto svetainė būtų pateikiama vienodai ir patraukliai apipavidalinta. Tai – pagrįstas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Jeigu jūsų naršyklė nepalaiko žiniatinklio šriftų, jūsų kompiuteryje naudojamas standartinis šriftas.

Daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą galima rasti https://developers.google.com/fonts/faq ir „Google“ privatumo politikoje, adresu: https://www.google.com/policies/privacy/.