German
English
Espana
Estonia
France
Latvia
Poland
Russia
Ukraine
 
Klientų konsultavimas telefonu: 8–17 val. +49 9371 940 0
Klientų konsultavimas telefonu: 8–17 val. +49 9371 940 0   

josera-quality-logo

Patikima garantija

„JOSERA“ – tai nuolat garantuojamas skaidrumas ir aukščiausia kokybė. Šis teiginys pagrindžiamas tuo, kad „JOSERA“ jau kelis dešimtmečius – kone vienintelė žemės ūkio sektoriaus bendrovė –atvirai skelbia apie savo produktus.

„JOSERA“ galima pasikliauti…

nes gyvulių augintojas visuomet gali būti tikras, kad JOSERA“ naudojamos žaliavos atitinka aukščiausios kokybės reikalavimus. Mūsų produktai pagaminti ir patikrinti naudojant Rizikos veiksnių analizės ir svarbųjų valdymo taškų (HACCP) sistemą.

Todėl mes galime užtikrinti, kad be jokių išimčių bet kuriuo metu būtų įmanoma atsekti žaliavas nuo gamintojo iki vartotojo. Mūsų laboratorijoje mes nuolat tikriname mūsų produktų kokybę. Be to, mes pasirūpiname, kad nepriklausomos akredituotos institucijos sertifikuotų ne tik mūsų „JOSERA“ bendrovę, bet taip pat kad visuose gamybos etapuose patikrintų mūsų produktus – taip užtikrinama jokių abejonių nekelianti kokybė.

Sertifikatai

Pirkimas

Dar perkant vertingas žaliavines medžiagas jos pasirenkamos atsakingai ir patikrinamos, todėl dar šiais veiksmais sukuriamas „JOSERA“ produktų kokybės pagrindas. Laikydamiesi griežtų kokybės reikalavimų, kurie dažnai būna griežtesni už nustatytuosius teisės aktais, žaliavines medžiagas mes perkame tik iš rinktinių ir sertifikuotų tiekėjų, kurie pateikia žaliavų dokumentus

Bendradarbiaudami su savo tiekėjais mes nustatome minėtus kokybės kriterijus ir tariamės dėl tiekimo sąlygų. Ne vienerius metus trunkantis mūsų bendradarbiavimas su pagrindiniais mūsų partneriais patvirtina – taip pat kaip ir pardavimuose – kad sąžiningas bendravimas yra naudingas visoms susijusioms šalims.

Tyrimai ir vystymas

Kurdami naujus produktus ir rengdami gamybos koncepcijas mūsų tyrimų skyriuose dirba veterinarai, biologai, chemijos specialistai, žemės ūkio inžinieriai ir žemės ūkio specialistai. Mes nremiamės  ne tik savo mokslinieis tyrimais, bet taip pat tarptautinių tyrimų rezultatais. Todėl būdami mūsų klientais jūs žinote, kad jums pateikiami saugūs produktai. Kadangi „JOSERA“ produktus pritaiko prie gyvulių poreikių, o šiuose produktuose naudojami ne didžiausi, bet optimalūs kiekiai. Laikydamiesi šio požiūrio, garantuojame gerą medžiagų apykaita ir didžiausią produktyvumą. Naujus produktus ir penėjimo koncepcija mes kuriame atsižvelgdami į rentabilumą, ekologiją ir visuomenės poreikius. Mūsų pažangios produktų koncepcijos suteikia jums tikros ekonominės naudos, tačiau išlaikant aukštą kokybės lygį.

Universitetai ir veterinarai dalyvauja mu sų įmonės praktiniuose bandymuose. Tokiais moksliniais tyrimais mes pagrindžiame tarptautiniu lygiu pripažintų gyvulių auginimo produktų „Keragen®“, „Se Protect®“ naudą.

Bedradarbiaudami su „JOSERA“ galite būti tikri, kad pakuotėje rasite būtent tai, kas nurodyta jo etiketėje. Beveik visų „JOSERA“ produktų etiketėse pateikta aiški deklaracija ir laisva valia nurodytos produkto sudėties medžiagos. Išorės laboratorijos (pvz., DLG) jau ne vieną dešimtmetį „JOSERA“ skiria geriausius įvertinimus.

Gamyba

Savo gamybos procesams mes naudojame pažangias technologijas, todėl tikslumas neatsiejamas nuo kasdienės mūsų veiklos.

Principas: Aukščiausios kokybės  pakuotės! Žaliavinės medžiagos laikomos siloso talpyklose. Jos automatiškai dozuojamos ypač tiksliomis svarstyklėmis ir apdorojamos trijose gamybos linijose.  Dozuojant mineralines medžiagas užtikrinama 0,1 proc., o mikroelementus – 0,01 proc. paklaida.
 
Mūsų nepriklausoma kontrolės užtikrinimo koncepcija (HACCP) užtikrina patikimą pašaro kokybę. Prieš paikdami mūsų gamyklą produktai patikrinami ypač modernioje „JOSERA“ laboratorijoje, todėl produktas atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus.

„JOSERA“ rūpi ne tik kokybė, bet taip pat kuo labiau aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkanti produkto ir jo gamybos koncepcija:

  • Mažesnis poveikis aplinkai naudojant plačiai prieinamas žaliavines medžiagas
  • Tvarūs produktai – teigiama mineralinio pašaro ekologinė pusiausvyra
  • Elektros energija iš atsinaujinančių  energijos šaltinių
  • Aplinką tausojanti ir tvari gamybos technologija „JOSERA“ suteiktas patvirtinimas, kad ji atitinka „Ökoprofit“ reikalavimus

Kokybės užtikrinimas

Bendrovės laboratorija – tai pagrindinė mūsų kokybės valdymo sistemos sudedamoji dalis, kuri užtikrina griežtų kokybės standartų laikymąsi.

Ypač moderniose „JOSERA“ laboratorijose bendradarbiaudami dirba maisto produktų chemijos specialistai, biologai, laborantai ir žemės ūkio inžinieriai. Naudojant laboratorijos įrangą (RFA, ICP, AAS, NIR, klasikinius analizės metodus) galima per trumpą laiką gauti patikimus laboratorinių tyrimų rezultatus. Kvalifikuoti darbuotojai nuolat tiria žaliavines medžiagas ir nustato pašalines medžiagas (pvz., šviną, kadmį, arseną, mikotoksinus ir t. t.)

Jie tiria:

  • visas gaunamas žaliavines medžiagas dar prieš jas iškraunant
  • nuolat tiria pagamintas prekes (taip pat mišinių kokybės bandymai)
  • Leidžiamuosius nuokrypius tų medžiagų, kurios skaidydamosi gali suskilti, kad pasibaigus jų galiojimo laikotarpiui produkte dar būtų nurodyti jų kiekiai

Mes pasirūpiname, kad be mūsų laboratorijos, patikrą dar papildomai atliktų DLG. DLG atlieka nepriklausomą kontrolę ir patvirtina ūkininkams, kad ant pakuotės nurodyti sudedamųjų dalių kiekiai iš tikro yra produkto sudėtyje. Todėl gyvuliai auga  gyvybingi, sveikus i, patenkinami visi jų mitybos poreikiai.

DLG kontrolė „JOSERĄ“ jau beveik 25 metus skelbia bandymų nugalėtoja ir „JOSERAI“ suteiktas DLG sertifikatas „PLUS“. DLG savo rezultatus skelbia šiuo adresu: www.dlg.org/gzuntersuchungen.